XoseM xosem@fediverse.blog

Open on fediverse.blog
Feeding the fediverse here. About: http://xmgz.eu
ArticlesSubscribersSubscriptions

Latest articles

Trail Barbanza42k

última proba do trailseries.run

XMPP, entrar en salas de conversa pública

titorial simple para utilizar o cliente Conversations

gocryptfs

encrypt your cloud files for good

CryFS para ficheiros na nube

cryfs, ferramenta para a intimidade dos teus datos no ordenador de outra persoa

GPG, intregrar cifrado en xestor de ficheiros

engadir un menú contextual ao click do botón secundario para Nautilus e Dolphin

Soy Pilgrim - Terry Hayes

"Soy Pilgrim y he venido a salvaros".

Recently boosted

Game of Thrones - It Ended

--SPOILER ALERT-- SPOILER ALERT-- SPOILER ALERT --

Funkwhale 0.19 is out!